Άρθρο (el-gr)

Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστότοπο.

Ο ιστότοπος αναβαθμίστηκε πρόσφατα. Για τη δημιουργία του νέου ιστότοπου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα δημιουργίας και διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), Joomla 3.x η οποία δίνεται δωρεάν.

Σκοπός του ιστότοπου είναι:

1. να βοηθήσει και να διευκολύνει το έργο μου.

2. να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές, να έχουν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, δραστηριότητες, ερωτήσεις, ασκήσεις), που τους δίνεται στο σχολείο.

3. να δώσει τη δυνατότητα στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα εκπαιδευτικό υλικό.

4. να μειώσει στο μέγιστο δυνατό τη χρήση αναλωσίμων που επηβαρύνουν το περιβάλλον.

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες

ΣΧΟΛΕΙΟ
classroom
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΣ

teacher

Ο καθηγητής σας

Σπουδές

Επιμόρφωση

Επαγγελματική πορεία

Σχολικές δραστηριότητες

Ενδιαφέροντα - ενασχόληση